Alumnos/as :: Matriculación
Última modificación: Lunes, 22 de Agosto de 2016

  1. 1 al 31 de marzo . Presentación de solicitudes de admisión. IMPRESO DE ESCOLARIZACIÓN EN: http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portal/com/bin/Contenidos/PC/Admisionymatricula/orden240211escolarizacion/1298625602172_a3.pdf

 

 

 CONTACTAR |  ENLACES |  BILINGÜE |  T.I.C. |  SOLICITUDES |  MATRICULACIÓN |  CALENDARIO |  HORARIO
® C.E.I.P. Cristo Rey.